LEKARZ RADIOLOG – praca w Krakowie

Scanmed S.A.- jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ RADIOLOG

Miejsce pracy: Kraków

Zakres zadań i obowiązków:

-Wykonywanie czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami lekarza Radiologa.
-Udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, edukacyjnych i leczniczych wobec pacjentów.
-Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami ministerialnymi.
-Udzielanie pacjentom wyczerpujących informacji na temat stanu ich zdrowia i postępowania w trakcie leczenia.
-Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.
-Kontrola i właściwa gospodarka lekami, materiałem i sprzętem medycznym.
-Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez uczestniczenie w organizowanych kursach i szkoleniach lekarzy.

Wymagania:

-Dyplom
-Posiadanie II stopnia specjalizacji
-Prawo wykonywania zawodu
-Doświadczenie w pracy na stanowisku lekarza Radiologa
-Orientacja na pacjenta/klienta zewnętrznego i wewnętrznego
-Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych
-Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:
-Elastyczne formy zatrudnienia
-Pracę w aktywnym i wymagającym środowisku.

Aplikacje proszę przesyłać na adres: rekrutacja@scanmed.pl

Wszystkie odpowiedzi traktowane będą jako poufne.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w curriculum vitae, liście motywacyjnym i innych złożonych/przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych – przez Scanmed Multimedis S.A. z/s w Krakowie, Scanmed S.A. z/s w Krakowie, Medrun sp. z o. o. z/s w Warszawie oraz Akamedik Services sp. z o. o. z/s w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia obecnych i przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w wymienionych spółkach. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
„Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania, o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz o tym, że podanie danych jest dobrowolne.”